Stavební rozpočet je hlavní dokument, podle kterého se provádí stavba. Většinou se vytváří položkový rozpočet, který obsahuje veškeré položky a jejich ceny. Všechny položky stavebního rozpočtu určují fakturační cenu spolu s množstvím provedených prací.

Díky dobře vytvořenému stavebnímu rozpočtu budete mít jasnou představu o ceně jednotlivých položek a současně i celé stavby.

  • komplexní ocenění stavebního díla
  • kalkulace vad a poruch staveb
  • kalkulace jednotlivých činností výstavby
  • analýza nákladů stavby
  • materiálové kalkulace
  • kalkulace pracovních výkonů
  • ekonomické kalkulace developerských projektů
  • vyhodnocení nákladů na provoz budovy
  • zajištění výběrového řízení na dodavatele stavby či dílčích činností