Content Image

Čas od času se opotřebí každá věc, tedy i panelový dům. Každý materiál má omezenou životnost a postupem času je nutné tyto použité materiály opravit.

Nejčastější závady panelových domů

U panelových domů, které nutně vyžadují rekonstrukci, se objevují řada závad, které je nutné následně opravit. Mezi nejčastější závady patří především statické poruchy a trhliny v panelech, špatné těsnění mezi panely, pronikání vlhkosti, špatná tepelná izolace, netěsnící střecha a zatékání do ní, velká tepelná propustnost, koroze konstrukcí a mnoho dalšího.

Rekonstrukce střech

U panelových domů se od počátku projevovalo zatékání plochými střechami. V dnešní době jsou již materiály střešních povlaků s výrazně lepšími vlastnostmi a vyšší životností, než v době stavby. Není tedy na místě se obávat rekonstrukcí plochých střech a měnit tvar střechy. U střech, kde spádové vrstvy tvoří dřevěné konstrukce a bednění jsou časté následky předchozích zatékání, které se musí opravovat. Konkrétní rozsah a řešení opravy střechy je součástí přípravných projektových prací a zjištění z provedených sond.

Co všechno rekonstrukce zahrnuje?

Součástí rekonstrukce panelových domů by mělo být i zateplení. Díky zateplování se totiž sníží únik tepla a tím se zvýší životní úroveň obyvatelům domu. Dále se při rekonstrukci provádí sanace narušených spojů panelů, rekonstrukce souvrství podlah lodžií, výměny oken, vstupů do domů, zábradlí či výměnu výtahů.

Po celkové revitalizaci domu provádíme terénní úpravy u paty domu a součástí často bývají i nové vstupy (schodiště, můstky) do domu. Nově instalujeme u vchodů zastřešení z ocelové nebo hliníkové konstrukce. Při výměně portálů (vstupních dveří) zajistíme podle přání zadavatele instalaci poštovních schránek a výměnu zvonkového tabla.