Content Image

Zpracujeme ocenění a tržní odhady všech typů nemovitostí od bytů, rodinných domů, obytných domů, garáží, rekreačních objektů, zahrad, zemědělských pozemků, až po komerční stavby atd.
  • posudek tržní ceny nemovitosti pro účely dědického řízení
  • úřední (administrativní) oceňování nemovitostí dle platné legislativy
  • ocenění nemovitosti jako podklad pro banku nebo stavební spořitelnu při čerpání hypotéky nebo jejím refinancování
  • zpracování nezávislého posudku na odhad tržní ceny před prodejem Vaší nemovitosti
  • zpracování odborného vyjádření ke kupní ceně nemovitosti, kterou se chystáte koupit
  • vyhotovení přiznání k dani z převodu nemovitostí
  • vyhotovení přiznání k dani z nemovitostí