Společnost ROBRO s.r.o. nabízí veškeré stavební práce, rekonstrukce, přestavby, stavby rodinných domů na klíč, rozpočty a kalkulace, zajišťuje i znalecké posudky, odhady, projektovou a inženýrskou činnost.

Společnost byla založena v roce 2001, v té době tvořili její základ tři zaměstnanci, kteří zprvu prováděli pouze rekonstrukce a přestavby. Společnost se však dále rozvíjela a v roce 2006 se přetransformovala na ROBRO s.r.o. s patnácti zaměstnanci.

V současné době se již společnost ROBRO s.r.o. může prezentovat několika dokončenými rodinnými domy, rekonstrukcemi státních a soukromých objektů nebo i výstavbou a zprovozněním čerpací stanice, včetně usazení technologií.

V rámci zkvalitnění služeb společnost získala Certifikáty podle norem ISO 9001:2008 a ISO 14001:2004.

Živnostenský list
Živnostenský list

Výpis z živnostenského rejstříky
Výpis z živnostenského rejstříky

Roman Brouček, DiS.

Roman Brouček, DiS.

Jednatel společnosti